Mẫu tủ bếp bằng gỗ công nghiệp hiện đại

  • October 26, 2016
  • admin
  • 610 lượt xem

Tủ bбєїp bбє±ng gб»—В cР“ТвЂng nghiệp luР“ТвЂn lГ  sб»± lб»±a chб»Ќn hГ ng Р”вЂР±С”В§u cho cДѓn bбєїp hiện Р”вЂР±С”РЋi, vГ¬ chР±С”Тђt liệu cГі sб»± Р”вЂa dбєЎng vб»Ѓ mГ u sбєЇc vГ  kiб»ѓu dГЎng. Sб»± phГЎt triб»ѓn của cР“ТвЂng nghệ Р”вЂР“Р€ Р”вЂР–В°a nhб»Їng mбє«u tủ bбєїp gб»— cР“ТвЂng nghiệp lГЄn tбє§m cao mб»›i, thбє­m chГ­ bб»Ѓn Р”вЂР±С”в„–p vГ  sang trб»Ќng hР–РЋn cбєЈ nhб»Їng mбє«u tủ bбєїp vб»›i chР±С”Тђt liệu gб»— tб»± nhiГЄn.

Tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp Laminate cГіВ thiбєїt kбєї Р”вЂР±С”в„–p mбєЇt vб»›i hР–РЋn 1000 mГЈ mГ u vГ  kбєїt hб»Јp vб»›i khбєЈ nДѓng uР±В»вЂn cong tбєЎo nГЄn nhб»Їng mбє«u tủ bбєїp Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo.

tu-bep-go-cong-nghiep-loi-xanh-5Mẫu tủ bếp với chất liệu gỗ laminate mang phong cách riêng biệt

Mбє«u tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghệp vб»›i chР±С”Тђt liệu bб»Ѓ mбє·t laminate

Mбє«u tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp laminate cao cР±С”Тђp của Avy Interior cho khбєЈ nДѓng chР±В»вЂng бє©m tР±В»вЂt, Р”вЂР±С”В·c biệt vб»›i dГІng Avy Queen Р”вЂР–°б»Јc bбєЈo hГ nh 10 nДѓm. BГЄn cбєЎnh Р”вЂР“С– chР±С”Тђt liệu nГ y cГІn cГі khбєЈ nДѓng chР±В»вЂng mР±В»вЂi mб»Ќt, cong vГЄnh, chб»‹u nhiệt. Vб»›i chР±С”Тђt liệu laminate cao cР±С”Тђp bбєЎn hoГ n toГ n cГі thб»ѓ yГЄn tГўm vб»Ѓ Р”вЂР±В»в„ў bб»Ѓn cЕ©ng nhР–В° giГЎ trб»‹ thбє©m mР±В»в„– của cДѓn bбєїp.

CГЎc chuyГЄn gia khuyГЄn bбєЎn nГЄn lГ m tủ bбєїp bбє±ng chР±С”Тђt liệu gГ¬?Vб»›i cР“ТвЂng nghệ sбєЈn xuР±С”Тђt tiГЄn tiбєїn, Avy Interior tб»± tin sбєЈn xuР±С”Тђt nhб»Їng mбє«u tủ bбєїp cГі Р”вЂР±В»в„ў khГі cao.

Mбє«u tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp vб»›i chР±С”Тђt liệu bб»Ѓ bб»Ѓ mбє·t Acrylic

Mбє«u tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp acrylic vб»›i Р”вЂР±В»в„ў bГіng sГЎng tбєЎo nГЄn phong cГЎch hiện Р”вЂР±С”РЋi vГ  sang trб»Ќng ngay tб»« chР±С”Тђt liệu. SбєЈn phбє©m vб»›i chР±С”Тђt liệu acrylic cho khбєЈ nДѓng chР±В»вЂng бє©m, chР±В»вЂng mР±В»вЂi mб»Ќt, chб»‹u nhiệt cao. BГЄn cбєЎnh Р”вЂР“С– dГІng acrylic cao cР±С”Тђp cГІn cГі khбєЈ nДѓng chР±В»вЂng xЖ°б»›c, Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo Р”вЂР±В»в„ў thбє©m mР±В»в„– theo thб»ќi gian.

CГЎc chuyГЄn gia khuyГЄn bбєЎn nГЄn lГ m tủ bбєїp bбє±ng chР±С”Тђt liệu gГ¬?Mбє«u tủ bбєїp acrylic sГЎng bГіng mang vбє» Р”вЂР±С”в„–p hiện Р”вЂР±С”РЋi

LГ  nhб»Їng mбє«u tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp của Avy Interior Р”вЂР±В»Рѓu cГі khбєЈ nДѓng uР±В»вЂn cong tР±В»вЂt Р”вЂР±В»С“ tбєЎo hГ¬nh cho cДѓn bбєїp. KhР“ТвЂng cГІn chỉ Р”вЂР–РЋn giбєЈn lГ  nhб»Їng hГ¬nh khР±В»вЂi thiбєїt cбєЈm xГєc cho nhб»Їng ai yГЄu thГ­ch Р”вЂР–°б»ќng cong mб»Ѓm mбєЎi. Mбє«u tủ bбєїp cГі thб»ѓ tбєЎo hГ¬nh uР±В»вЂn cong theo ГЅ muР±В»вЂn Р”вЂР–В°a Р”вЂР±С”С—n nhб»Їng mбє«u tủ bбєїp cГі hГ¬nh dГЎng Р”вЂa dбєЎng cГі khбєЈ nДѓng Р”вЂР“РЋp б»©ng theo yГЄu cбє§u của bР±С”Тђt cб»© vб»‹ khГЎch khГі tГ­nh nГ o.

mau-tu-bep-depLГ  sб»± kбєїt hб»Јp nhб»Їng gam mГ u sГЎng vГ  Р±С”Тђm tбєЎo nГЄn khР“ТвЂng gian Р±С”Тђm cГєng, tЖ°ЖЎi mб»›i

Thiбєїt kбєї của nhб»Їng mбє«u tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp hiện Р”вЂР±С”РЋi thЖ°б»ќng khР“ТвЂng quГЎ cбє§u kб»і. Sб»± hiện Р”вЂР±С”РЋi Р”вЂР±С”С—n tб»« nhб»Їng Р”вЂР–°б»ќng nГ©t Р”вЂР–РЋn giбєЈn nhР–В°ng vбє«n sang trб»Ќng. Дђбє·c biệt Р”вЂР–°б»Јc chГє ГЅ chГ­nh lГ  cР“ТвЂng dР±В»Тђng của tủ bбєїp vб»›i nhб»Їng giбєЈi phГЎp hoГ n hбєЈo. Vб»›i mбє«u tủ bбєїp hiện Р”вЂР±С”РЋi cГі thб»ѓ dб»… dГ ng kбєїt hб»Јp vб»›i cГЎc cР“ТвЂng nghệ vГ  thiбєїt bб»‹ hiện Р”вЂР±С”РЋi phР±В»Тђ trб»Ј cho cГЎc hoбєЎt Р”вЂР±В»в„ўng nhГ  bбєїp nhР–В°:

Hệ thР±В»вЂng Р”вЂР“С–ng mб»џ tб»± Р”вЂР±В»в„ўng cho tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp

LГ  giбєЈi phГЎp tбєїt kiệm nДѓng lЖ°б»Јng cЕ©ng nhР–В° sб»©c lб»±c khi hoбєЎt Р”вЂР±В»в„ўng. NhР±С”Тђt lГ  Р”вЂР±В»вЂi vб»›i ai luР“ТвЂn bбє­n rР±В»в„ўn, thбє­t dб»… dГ ng Р”вЂР“С–ng mб»џ nhб»Їng cГЎnh tủ nбє·ng nб»Ѓ vб»›i mР±В»в„ўt cГЎi Р”вЂР±С”В©y nhР±С”в„–. HoГ n toГ n khР“ТвЂng thб»ѓ tin Р”вЂР–°б»Јc khi bбєЎn cГі thб»ѓ dб»… dГ ng Р”вЂР“С–ng mб»џ sбєЈn phбє©m bбє±ng chГўn hay bбє±ng hР“ТвЂng khi tay vбє«n Р”вЂang bбє­n cбє§m Р”вЂР±В»вЂњ. ToГ n bР±В»в„ў hệ thР±В»вЂng Р”вЂР–°б»Јc kбєїt nР±В»вЂi bбє±ng 1 bР±В»в„ў Р”вЂiб»Ѓu khiб»ѓn duy nhР±С”Тђt, cГі nghД©a bбєЎn cГі thб»ѓ Р”вЂР±В»В©ng tбєЎi 1 vб»‹ trГ­ mГ  Р”вЂiб»Ѓu khiб»ѓn Р”вЂР–°б»Јc toГ n bР±В»в„ў ngДѓn tủ bбєїp.

Hệ thР±В»вЂng Р”вЂiб»ѓu khiб»ѓn bбє±ng mГ n hГ¬nh cбєЈm б»©ng của tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp

Phбє§n mб»Ѓm Р”вЂР–°б»Јc Avy Interior viбєїt riГЄng cho cДѓn bбєїp, vб»›i nhб»Їng chб»©c nДѓng vЖ°б»Јt trР±В»в„ўi nhР–В° tГ­nh toГЎn chбєї Р”вЂР±В»в„ў dinh dЖ°б»Ўng hб»Јp lГЅ cho cбєЈ gia Р”вЂР“В¬nh theo thб»±c Р”вЂР–РЋn Р”вЂР–°б»Јc cГЎc chuyГЄn gia hГ ng Р”вЂР±С”В§u thбєї giб»›i nghiГЄn cб»©u. Việc nГ y vР“Т†cР“в„–ng hб»Їu Г­ch Р”вЂР±В»вЂi vб»›i sб»©c khб»Џe của cбєЈ gia Р”вЂР“В¬nh vГ  cЕ©ng trГЎnh cho cГЎc mР±С”в„– phбєЈi Р”вЂau Р”вЂР±С”В§u nghД© cГЎc mГіn Дѓn. BГЄn cбєЎnh Р”вЂР“С– phбє§n mб»Ѓm cЕ©ng giГєp cГЎc mР±С”в„– nР±С”Тђu Дѓn dб»… dГ ng hР–РЋn khi thГІi gian nР±С”Тђu nЖ°б»›ng Р”вЂР–°б»Јc tГ­nh toГЎn chi tiбєїt vГ  rГµ rГ ng. NgoГ i ra cГІn nhб»Їng chб»©c nДѓng rР±С”Тђt hб»Їu Г­ch cho việc vб»«a quбєЈn trбє» vб»«a lГ m bбєїp cho Р’В cГЎc mР±С”в„–: Camera cГі khбєЈ nДѓng quan sГЎt kбєїt nР±В»вЂi toГ n bР±В»в„ў cДѓn nhГ , quбєЈn lГЅ trГ¬nh phГЎt nhбєЎc, thбє­m chГ­ thu Гўm bГ i hГЎt ru Р”вЂР±В»С“ phГЎt cho trẻ….

Hệ thР±В»вЂng Р”вЂР“РЃn cбєЈm б»©ng cho tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp

Дђб»вЂi vб»›i mб»—i cДѓn bбєїp ГЎnh sГЎng luР“ТвЂn lГ  yбєїu tỆquan trб»Ќng hГ ng Р”вЂР±С”В§u tбєЎo nГЄn giГЎ trб»‹ thбє©m mР±В»в„– vГ  tГ­nh tiện dР±В»Тђng. Mб»—i ngДѓn tủ sбєЅ Р”вЂР–°б»Јc gбєЇn hệ thР±В»вЂng Р”вЂР“РЃn cбєЈm б»©ng, bбє­t sГЎng khi bбєЎn cГі nhu cбє§u sб»­ dР±В»Тђng, dб»… dГ ng hР–РЋn trong việc tГ¬m Р”вЂР±В»вЂњ.

MР±В»в„ўt cДѓn bбєїp Hiện Р”вЂР±С”РЋi khР“ТвЂng chỉ mang giГЎ trб»‹ thбє©m mР±В»в„– cao mГ  nГі cГІn Р”вЂem Р”вЂР±С”С—n tГ­nh tiện dР±В»Тђng, Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo cho chб»‹ em khР“ТвЂng phбєЈi mР±С”Тђt quГЎ nhiб»Ѓu cР“ТвЂng sб»©c Р”вЂР±В»С“ lГ m bбєїp.

eva3_3Phong cГЎch hiện Р”вЂР±С”РЋi thб»ѓ hiện Р”вЂР±С”С–ng cР±С”Тђp của gia chủ

Vб»›i Р”вЂР±В»в„ўi ngЕ© thiбєїt kбєї vГ  thi cР“ТвЂng chuyГЄn nghiệp, dГ y dбє·n kinh nghiệm, Avy Interior luР“ТвЂn sбєµn sГ ng mang Р”вЂР±С”С—n cho QuГЅ khГЎch hГ ng nhб»Їng mбє«u tủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp cГі chР±С”Тђt lЖ°б»Јng tР±В»вЂt nhР±С”Тђt vб»›i kiб»ѓu dГЎng Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo mang giГЎ trб»‹ thбє©m mР±В»в„– cao cho khР“ТвЂng gian nhГ  bбєїp. ChГєng tР“ТвЂi cam kбєїt lГ  nhГ  cung cР±С”Тђp nР±В»в„ўi thР±С”Тђt hГ ng Р”вЂР±С”В§u Việt nam vб»›i thб»ќi gian thiбєїt kбєї vГ  thi cР“ТвЂng nhanh nhР±С”Тђt, chР±С”Тђt lЖ°б»Јng nhР±С”Тђt hiện nay.

mau-tu-bep-depTủ bбєїp bбє±ng gб»— cР“ТвЂng nghiệp luР“ТвЂn lГ  sб»± lб»±a chб»Ќn hГ ng Р”вЂР±С”В§u của nhб»Їng gia Р”вЂР“В¬nh yГЄu thГ­ch phong cГЎch hiện Р”вЂР±С”РЋi.

Avy Interior cam kбєїt mang Р”вЂР±С”С—n cho QuГЅ khГЎch hГ ng nhб»Їng giГЎ trб»‹ tР±В»вЂi Р–В°u cбєЈ vб»Ѓ chР±С”Тђt lЖ°б»Јng vГ  dб»‹ch vР±В»Тђ khi sб»­ dР±В»Тђng sбєЈn phбє©m. Nhб»Їng chuyГЄn gia thiбєїt kбєї hГ ng Р”вЂР±С”В§u Việt Nam luР“ТвЂn sбєµn sГ ng Р”вЂР“С–n tiбєїp vГ  tР–В° vР±С”Тђn Р”вЂem Р”вЂР±С”С—n nhб»Їng cДѓn bбєїp phР“в„– hб»Јp, nhб»Їng cДѓn bбєїp hiện Р”вЂР±С”РЋi vГ  sang trб»Ќng bбє­c nhР±С”Тђt.

AVY INTERIOR
Showroom: 22 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
TelР’В :+84 9049099577
Website:Р’В http://avyinterior.com
Email: customerservice@avyinterior.com