Các kiểu tủ bếp khiến chị em phụ nữ say mê!

 • November 10, 2016
 • admin
 • 1053 lượt xem

RР±С”Тђt nhiб»Ѓu chб»‹ em luР“ТвЂn mong muР±В»вЂn cГі Р”вЂР–°б»Јc cДѓn bбєїp xinh phР“в„– hб»Јp vб»›i phong cГЎch thiбєїt kбєї của ngР“ТвЂi nhГ  nhР–В°ng lбєЎi chР–В°a biбєїt nГЄn chб»Ќn mбє«u tủ bбєїp nhР–В° thбєї nГ o. HР“ТвЂm nay Avy Interior xin giб»›i thiệu vб»Ѓ cГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±В»С“ cГЎc chб»‹ em cГі thб»ѓ hiб»ѓu rГµ cЕ©ng nhР–В° dб»… dГ ng hР–РЋn trong việc chб»Ќn mбє«u tủ bбєїp phР“в„– hб»Јp cho nhГ  mГ¬nh.

Các kiểu tủ bếp hiện có trên thị trường:

-          Tủ bếp chữ I

-          Tủ bếp song song

-          Tủ bếp chữ L

-          Tủ bếp chữ U

-          Tủ bếp chữ G

-          …..

BГЄn cбєЎnh Р”вЂР“С– cЕ©ng cГі thб»ѓ chia cГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp theo phong cГЎch nhР–В° hiện Р”вЂР±С”РЋi, cб»• Р”вЂiб»ѓn hay tГўn cб»• Р”вЂiб»ѓn…

Các kiểu tủ bếp chữ I

Дђб»©ng Р”вЂР±С”В§u trong cГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp vб»Ѓ sб»± Р”вЂР–РЋn giбєЈn, mбє«u tủ bбєїp chб»Ї I mang Р”вЂР±С”С—n khР“ТвЂng gian bбєїp vР“Т†cР“в„–ng dб»… sб»­ dР±В»Тђng cho chб»‹ em. Do dб»… dГ ng Р”вЂiб»Ѓu chỉnh kГ­ch thЖ°б»›c tủ bбєїp nГЄn mбє«u tủ bбєїp chб»Ї I lГ  giбєЈi phГЎp hoГ n hбєЈo cho nhб»Їng cДѓn nhГ  nhб»Џ hay nhб»Їng khР“ТвЂng gian dГ i vГ  hР±С”в„–p.

Dб»±a trГЄn nhб»Їng Р”вЂР±С”В·c Р”вЂiб»ѓm vР±В»вЂn cГі, Avy Interior thiбєїt kбєї nГЄn cГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp chб»Ї I Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo vГ  tiện dР±В»Тђng:

CГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p khiбєїn chб»‹ em khР“ТвЂng thб»ѓ chР±В»вЂi tб»«Lady-2 vб»›i nhб»Їng Р”вЂР–°б»ќng nГ©t Р”вЂР–РЋn giбєЈn, linh hoбєЎt mang Р”вЂР±С”В·c trР–В°ng của mбє«u tủ bбєїp chб»Ї I, nhР–В°ng cЕ©ng khР“ТвЂng kГ©m phбє§n tinh tбєї tбєЎo nГЄn khР“ТвЂng gian Р±С”Тђm ГЎp cho gia Р”вЂР“В¬nh.

Lady-2 sб»­ dР±В»Тђng chР±С”Тђt liệu HDF, mР±В»в„ўt trong nhб»Їng chР±С”Тђt liệu Р”вЂР±В»В©ng Р”вЂР±С”В§u trГЄn thб»‹ trЖ°б»ќng hiện nay vГ  vбє­t liệu bб»Ѓ mбє·t Laminate cho vбє» Р”вЂР±С”в„–p dб»‹u nhР±С”в„–. Дђбє·c biệt, bб»Ѓ mбє·t bбєїp Р”вЂР–°б»Јc sб»­ dР±В»Тђng nhб»Їng vбє­t liệu thiбєїt kбєї mб»Џng hР–РЋn, tДѓng diện tГ­ch cho ngДѓn kГ©o.

CГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p khiбєїn chб»‹ em khР“ТвЂng thб»ѓ chР±В»вЂi tб»«Thiбєїt kбєї Eva-4 cho khР“ТвЂng gian sР±В»вЂng vб»›i nhiб»Ѓu cР“ТвЂng nДѓng nР±В»в„ўi thР±С”Тђt. ThГ­ch hб»Јp vб»›i nhб»Їng gia Р”вЂР“В¬nh trбє» trung, nДѓng Р”вЂР±В»в„ўng vГ  tР–В° duy hiện Р”вЂР±С”РЋi.

Trong cГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–pР’В , Eva-4 cГі thб»ѓ Р”вЂР“С–ng kГ­n cбєЈ khР±В»вЂi tủ bбєїp khi cбє§n thiбєїt vб»›i Р”вЂР±С”В·c Р”вЂiб»ѓm nб»•i bбє­t lГ  hệ cГЎnh tủ liГЄn hoГ n ( khi khР“ТвЂng sб»­ dР±В»Тђng bбєїp hoбє·c bбєїp gбє§n vб»›i khР“ТвЂng gian phГІng khГЎch, phГІng ngủ ). ChР±С”Тђt liệu gб»— chГ­nh vб»›i cР±В»вЂt gб»— chб»‹u nЖ°б»›c, khР“ТвЂng cong vГЄnh, mР±В»вЂi mб»Ќt. Bб»Ѓ mбє·t gб»— phủ laminate Р”вЂР–°б»Јc xб»­ lГЅ theo dГўy chuyб»Ѓn hiện Р”вЂР±С”РЋi, kР±В»в„– thuбє­t cao. Mбє·t bГ n bбєїp vГ  tР±С”Тђm Р±В»вЂp tЖ°б»ќng Р”вЂР–°б»Јc lГ m tб»« inox cao cР±С”Тђp khР“ТвЂng gỉ, sГЎng Р”вЂР±С”в„–p mГЈi vб»›i thб»ќi gian.

CГЎc cР“ТвЂng nghệ bao gб»“m:

 • Hệ thР±В»вЂng Р”вЂР“РЃn chiбєїu sГЎng cбєЈm б»©ng trong tб»«ng tủ, Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo ГЎnh sГЎng khi nР±С”Тђu nЖ°б»›ng vГ  lР±С”Тђy Р”вЂР±В»вЂњ trong tủ
 • Hệ thР±В»вЂng mб»џ cГЎnh tб»± Р”вЂР±В»в„ўng, trб»Ј lб»±c ( Р”вЂР±В»вЂi vб»›i cГЎnh tủ lб»›n phГ­a ngoГ i khР±В»вЂi tủ bбєїp ) vГ  mб»џ cГЎnh tủ dР“в„–ng phР±В»Тђ kiện nhР±С”Тђn Р”вЂР±В»С“ mб»џ cГЎnh

Tủ bбєїp song song mР±В»в„ўt trong nhб»Їng kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p Р”вЂР–°б»Јc chб»‹ em Р–В°u chuР±В»в„ўng

Vбє«n mang phong cГЎch Р”вЂР–РЋn giбєЈn nhР–В° mбє«u tủ bбєїp chб»Ї I nhР–В°ng kiб»ѓu song song phР“в„– hб»Јp hР–РЋn vб»›i nhб»Їng cДѓn bбєїp cГі diện tГ­ch rР±В»в„ўng. Mбє«u tủ bбєїp song song lГ  giбєЈi phГЎp tР±В»вЂi Р–В°u trong cГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp bбє±ng gб»—В cho chб»‹ emР’В  yГЄu thГ­ch sб»± trang trб»Ќng, lб»‹ch sб»± mГ  nhГЈ nhбє·n.

Mбє«u tủ bбєїp nГ y khГЎ tiện Г­ch do cГі sб»± sбєЇp xбєїp hб»Јp lГЅ trong cГЎc khu vб»±c chia Р”вЂР±В»вЂњ, chб»‹ em chỉ cбє§n xuoay ngЖ°б»ќi lбєЎi hay vб»›i tay lГ  cГі thб»ѓ lР±С”Тђy Р”вЂР–°б»Јc vбє­t dР±В»Тђng cбє§n thiбєїt. BГЄn cбєЎnh Р”вЂР“С– thГ¬ việc di chuyб»ѓn trong cДѓn bбєїp nГ y cЕ©ng khГЎ dб»… do cГі lР±В»вЂi Р”вЂi Р”вЂР–°б»Јc tбєЎo rГµ rГ ng.

CГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p khiбєїn chб»‹ em khР“ТвЂng thб»ѓ chР±В»вЂi tб»«LР±С”Тђy ГЅ tЖ°б»џng tб»« nhб»Їng Р”вЂР–°б»ќng nГ©t kỉ hГ  Р”вЂР–РЋn giбєЈn, Queen-1 chГє trб»Ќng vб»Ѓ cР“ТвЂng nДѓng vГ  tiện Г­ch cao cР±С”Тђp cho cДѓn bбєїp hiện Р”вЂР±С”РЋi bбє­c nhР±С”Тђt Việt Nam.

Sб»­ dР±В»Тђng tР±С”Тђm Flywood, vбє­t liệu bб»Ѓ mбє·t cao cР±С”Тђp ( Acrylic, UV…) Р”вЂР±В»С“ thi cР“ТвЂng cГЎc Р”вЂР±В»Р€t tủ vГ  mР±В»в„ўt sỆbб»Ѓ mбє·t. Gб»— sб»“i mГ u nГўu sбє«m Sб»­ dР±В»Тђng Р”вЂР±В»С“ thi cР“ТвЂng bГ n Дѓn gбєЇn vГ o Р”вЂР±С”Р€o bбєїp, bб»Ѓ mбє·t cГЎnh tủ, cГЎc tР±С”Тђm Finish End vГ  Top mР±В»в„ўt sỆbб»Ѓ mбє·t trang trГ­ б»џ Р”вЂР±С”Р€o bбєїp.

GiбєЈi phГЎp bб»Ѓ mбє·t cГЎnh vГ  cГЎc ngДѓn kГ©o bб»• Р“Т†Р”вЂР–°б»Јc thiбєїt kбєї riГЄng biệt, bбєЈo Р”вЂР±С”Р€m sб»± Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo cho tб»«ng sбєЈn phбє©m. SбєЈn xuР±С”Тђt bб»џi hệ thР±В»вЂng mГЎy mГіc hiện Р”вЂР±С”РЋi của chГ­nh Avy Interior.

Bб»Ѓ mбє·t kГ­nh cЖ°б»ќng lб»±c Glass White Р”вЂР–°б»Јc sб»­ dР±В»Тђng trГЄn bГ n Дѓn gбєЇn vГ o bar. ChГўn tủ Р”вЂР–°б»Јc lГ m bбє±ng inox cao cР±С”Тђp cho vбє» Р”вЂР±С”в„–p sang trб»Ќng. CГЎc chi tiбєїt bб»• Р“ТвЂ, ngДѓn kГ©o bб»• Р“Т†Р”вЂР–°б»Јc sб»­ dР±В»Тђng nhР“ТвЂm nguyГЄn khР±В»вЂi.

Hệ thР±В»вЂng tб»± Р”вЂР±В»в„ўng hГіa Р”вЂР–°б»Јc lГ m bб»џi cГЎc kР±В»в„– sР–В° tб»± Р”вЂР±В»в„ўng hГіa cГі nhiб»Ѓu nДѓm kinh nghiệm trong ngГ nh.

ToГ n bР±В»в„ў tủ bбєїp Р”вЂР–°б»Јc Build-in qua lб»›p cб»­a trЖ°б»Јt tб»± Р”вЂР±В»в„ўng hiện Р”вЂР±С”РЋi. PhР±В»Тђ kiện ( bбєЈn lб»Ѓ, tay nГўng, giГЎ Р”вЂР±В»РЋ ngДѓn kГ©o…) sб»­ dР±В»Тђng dГІng sбєЈn phбє©m cao cР±С”Тђp của Р”вЂР±В»вЂўi tГЎc Blum vГ  thiбєїt bб»‹ bбєїp cao cР±С”Тђp Miele nhбє­p khбє©u chГўu Г‚u.

Các kiểu tủ bếp bằng gỗ chữ L

Tủ bбєїp chб»Ї L vР“Т†cР“в„–ng Р”вЂР–°б»Јc yГЄu thГ­ch trong cГЎc kiб»ѓu tủ  bбєїp bбє±ng gб»—В tбєЎi cГЎc gia Р”вЂР“В¬nh do cГі thб»ѓ tбє­n dР±В»Тђng cбєЈ nhб»Їng gГіc chбєїt trong phГІng, hР–РЋn nб»Їa mбє«u tủ bбєїp chб»Ї L cЕ©ng cГі khбєЈ nДѓng Р”вЂiб»Ѓu chỉnh kГ­ch thЖ°б»›c tР±В»вЂt nГЄn cГі thб»ѓ phР“в„– hб»Јp vб»›i cбєЈ khР“ТвЂng gian rР±В»в„ўng vГ  hР±С”в„–p.

Tuy nhiГЄn Р”вЂР±В»С“ mбє«u tủ bбєїp chб»Ї L phГЎt huy hбєїt khбєЈ nДѓng cбє§n sб»­ dР±В»Тђng thГЄm giбєЈi phГЎp tủ gГіc cho cДѓn bбєїp. Vб»›i tủ gГіc nГ y cГі thб»ѓ cГі nhiб»Ѓu lб»±a chб»Ќn sб»­ dР±В»Тђng nhР–В° Р”вЂР±В»С“ Р”вЂР±В»В±ng bГЎt Р”вЂР•В©a, nб»“i niГЄu. CГі thб»ѓ tДѓng tГ­nh tiện dР±В»Тђng của cДѓn bбєїp hР–РЋn vб»›i giГЎ liГЄn hoГ n.

CГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p khiбєїn chб»‹ em khР“ТвЂng thб»ѓ chР±В»вЂi tб»«Avy Interior ra mбєЇt mбє«u Lady-1 Р”вЂР–°б»Јc thiбєїt kбєї dб»±a trГЄn sб»± kбєїt hб»Јp của vбє­t liệu gб»— vб»›i cГЎc chi tiбєїt decor của kim loбєЎi, tбєЎo sб»± khГЎc biệt so vб»›i dГІng sбєЈn phбє©m Р”вЂР–РЋn thuбє§n. CГЎc Р”вЂР–°б»ќng nГ©t Р”вЂР±В»вЂi xб»©ng khб»Џe khoбєЇn cР“в„–ng sб»± hб»Јp lГЅ trong lб»±a chб»Ќn mГ u sбєЇc Р”вЂem Р”вЂР±С”С—n hiệu quбєЈ thбє©m mР±В»в„– cao.

Sб»­ dР±В»Тђng tР±С”Тђm HDF vГ  vбє­t liệu Laminate. Bб»Ѓ mбє·t bГ n bбєїp Р”вЂР–°б»Јc thiбєїt kбєї bбє±ng thГ©p khР“ТвЂng gỉ.

PhР±В»Тђ kiện (bбєЈn lб»Ѓ, tay nГўng, giГЎ Р”вЂР±В»РЋ ngДѓn kГ©o, giГЎ liГЄn hoГ n,…) sб»­ dР±В»Тђng dГІng sбєЈn phбє©m cao cР±С”Тђp của Р”вЂР±В»вЂўi tГЎc Blum, Hafele.

CГЎc cР“ТвЂng nghệ bao gб»“m:

 • Hệ thР±В»вЂng Р”вЂР“РЃn chiбєїu sГЎng cбєЈm б»©ng trong tб»«ng tủ, ngДѓn kГ©o riГЄng.
 • Hệ thР±В»вЂng tб»± Р”вЂР±В»в„ўng cho ngДѓn kГ©o sб»­ dР±В»Тђng ray Р”вЂiện

CГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p chб»Ї U

Vб»›i nhб»Їng ai yГЄu thГ­ch cДѓn bбєїp vГ  muР±В»вЂn mб»џ rР±В»в„ўng cДѓn bбєїp thГ¬ mбє«u tủ bбєїp chб»Ї U lГ  sб»± lб»±a chб»Ќn tР±В»вЂi Р–В°u, lб»›n hР–РЋn hбєіn so vб»›i cГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–pР’В chб»Ї I vГ  chб»Ї L, Р”вЂР–°б»Јc xem lГ  loбєЎi bбєїp cГі thiбєїt kбєї trб»Ќn vР±С”в„–n vГ  Р”вЂР±С”В§y Р”вЂР±В»В§ nhР±С”Тђt!

Tủ bбєїp chб»Ї U cГі khР“ТвЂng gian khГ©p kГ­n hГ¬nh chб»Ї U, Р”вЂР–°б»Јc bao quanh bб»џi tủ Р”вЂР±В»С“ Р”вЂР±В»вЂњ vГ  ba mбє·t tủ bбєїp tбєЎo nГЄn khР“ТвЂng gian nР±С”Тђu Дѓn hoГ n toГ n biệt lбє­p, sб»­ dР±В»Тђng linh hoбєЎt. Biбєїn tР±С”Тђu của tủ bбєїp chб»Ї U cho khР“ТвЂng gian nhб»Џ lГ  biбєїn mР±В»в„ўt cбєЎnh bбєїp thГ nh Р”вЂР±С”Р€o bбєїp hay quбє§y bar cho khР“ТвЂng gian mб»џ.

CГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p khiбєїn chб»‹ em khР“ТвЂng thб»ѓ chР±В»вЂi tб»«Eva 2 tбєЎo ra vб»›i sб»± tinh tбєї vб»Ѓ mГ u sбєЇc, hГ¬nh khР±В»вЂi, ГЎnh sГЎng. TбєЎo nГЄn hiệu б»©ng vб»Ѓ cбєЈm xГєc vГ  thб»‹ giГЎc tuyệt vб»ќi.

ChР±С”Тђt liệu gб»— chГ­nh vб»›i cР±В»вЂt gб»— chб»‹u nЖ°б»›c, khР“ТвЂng cong vГЄnh, mР±В»вЂi mб»Ќt. Bб»Ѓ mбє·t gб»— phủ laminate Р’В mГ u trбєЇng tinh mР±В»в„– Р”вЂР–°б»Јc xб»­ lГЅ theo dГўy chuyб»Ѓn hiện Р”вЂР±С”РЋi, kР±В»в„– thuбє­t cao. Mбє·t bГ n bбєїp vГ  tР±С”Тђm Р±В»вЂp tЖ°б»ќng Р”вЂР–°б»Јc lГ m tб»« Р”вЂР“РЋ marble trбєЇng Р”вЂР–°б»Јc chб»Ќn lб»±a kР±В»в„– cГ ng vб»Ѓ tiГЄu chuбє©n kР±В»в„– thuбє­t vГ  thбє©m mР±В»в„–

Hệ thР±В»вЂng Р”вЂР“РЃn chiбєїu sГЎng Р”вЂР–°б»Јc lбєЇp б»џ cГЎc vб»‹ trГ­ tay nбєЇm, Р”вЂР“РЃn cбєЈm biбєїn trong lГІng tủ, Р”вЂР“РЋy tủ bбєїp cho khР“ТвЂng gian sР±В»вЂng hiện Р”вЂР±С”РЋi vГ  Р”вЂР±С”С–ng cР±С”Тђp hР–РЋn.

Kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p chб»Ї G

LГ  mР±В»в„ўt biбєїn thб»ѓ của tủ bбєїp hГ¬nh chб»Ї U, tủ bбєїp chб»Ї G cГі phбє§n quбє§y bar hay Р±В»вЂc Р”вЂР±С”Р€o Р”вЂР–°б»Јc gбєЇn liб»Ѓn Р”вЂР±В»С“ tбєЎo hГ¬nh.Р’В Thiбєїt kбєї nГ y phбєЈi cГі diện tГ­ch Р”вЂР±В»В§ rР±В»в„ўng Р”вЂР±В»С“ Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo khР“ТвЂng gian di chuyб»ѓn thuбє­n lб»Јi khi nР±С”Тђu Дѓn. Trong cГЎc loбєЎi tủ bбєїp thГ¬ tủ bбєїp chб»Ї GР’В cГі tЖ°ЖЎng Р”вЂР±В»вЂi Г­t gia Р”вЂР“В¬nh lб»±a chб»Ќn.

Kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p cГі bГ n Р”вЂР±С”Р€o

Tủ bбєїp cГіВ bГ n Р”вЂР±С”Р€o khР“ТвЂng chỉ Р”вЂР–РЋn giбєЈn Р”вЂР±В»С“ mб»џ rР±В»в„ўng cДѓn bбєїp vб»›i nhб»Їng khoang chб»©a Р”вЂР±В»вЂњ mГ  cГІn cГі thГЄm diện tГ­ch Р”вЂР±В»С“ trР–В°ng bГ y mГіn Дѓn hР±С”Тђp dбє«n trЖ°б»›c khi Дѓn.

CГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p khiбєїn chб»‹ em khР“ТвЂng thб»ѓ chР±В»вЂi tб»«ДђбєЈo bбєїp kбєїt hб»Јp chб»— ngб»“i Дѓn nhР±С”в„–.

NбєЇm bбєЇt sб»± khГЎc biệt tб»« nhб»Їng thiбєїt kбєї tinh tбєї trГЄn tб»«ng Р”вЂР–°б»ќng nГ©t, tбєЎo nГЄn thЖ°ЖЎng hiệu hГ ng Р”вЂР±С”В§u Р”вЂР±С”С–ng cР±С”Тђp quР±В»вЂc tбєї . Queen-2 dб»±a trГЄn ГЅ tЖ°б»џng tб»« nhб»Їng hб»Ќa tiбєїt, hoa vДѓn của thiбєїt kбєї Ai Cбє­p cб»• Р”вЂР±С”РЋi, kбєїt hб»Јp khГ©o lГ©o vб»›i nhб»Їng vбє­t liệu thР“Т†mР±В»в„ўc tбєЎo nГЄn sбєЈn phбє©m tбєЎo nГЄn nhб»Їng nГ©t Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo riГЄng biệt.

SбєЈn phбє©m Queen-2 lГ  giбєЈi phГЎp hoГ n mР±В»в„– tб»« vбє­t liệu Р”вЂР±С”С—n phР±В»Тђ kiện Р”вЂР±С”С–ng cР±С”Тђp

 • Sб»­ dР±В»Тђng tР±С”Тђm Flywood vГ  vбє­t liệu cao cР±С”Тђp Laminate. Bб»Ѓ mбє·t bГ n bбєїp Р”вЂР–°б»Јc lГ m tб»« bГЄ tР“ТвЂng Р”вЂР“С”c khuР“ТвЂn, sбєЈn phбє©m Р”вЂang Р”вЂР–°б»Јc Р–В°a chuР±В»в„ўng nhР±С”Тђt trong thiбєїt kбєї nР±В»в„ўi thР±С”Тђt 2016.
 • PhР±В»Тђ kiện ( bбєЈn lб»Ѓ, tay nГўng, giГЎ Р”вЂР±В»РЋ ngДѓn kГ©o, khay chia, giГЎ liГЄn hoГ n…) sб»­ dР±В»Тђng dГІng sбєЈn phбє©m cao cР±С”Тђp của Р”вЂР±В»вЂўi tГЎc Blum, Hafele.
 • Thiбєїt bб»‹ bбєїp cao cР±С”Тђp Miele nhбє­p khбє©u chГўu Г‚u.
 • GiбєЈi phГЎp bб»Ѓ mбє·t cГЎnh vГ  cГЎc ngДѓn kГ©o Р”вЂР–°б»Јc thiбєїt kбєї riГЄng biệt, bбєЈo Р”вЂР±С”Р€m sб»± Р”вЂР±В»в„ўc Р”вЂР“РЋo cho tб»«ng sбєЈn phбє©m. Thiбєїt kбєї hệ ngДѓn kГ©o liГЄn hoГ n chб»©a Р”вЂР±В»В±ng cГЎc vбє­t dР±В»Тђng bбєїp Р”вЂР–°б»Јc nhiб»Ѓu hР–РЋn, giбєЈi phГіng khР“ТвЂng gian cho hệ tủ bбєїp dЖ°б»›i.
 • TР±С”Тђt cбєЈ cГЎc sбєЈn phбє©m Р”вЂР–°б»Јc sбєЈn xuР±С”Тђt bб»џi hệ thР±В»вЂng mГЎy mГіc hiện Р”вЂР±С”РЋi, tiГЄn tiбєїn vГ  Р”вЂР–°б»Јc kiб»ѓm Р”вЂР±В»вЂ№nh nghiГЄm ngбє·t trЖ°б»›c khi phГЄ duyệt của Avy Interior.

NgoГ i tГ¬m hiб»ѓu cГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp trГЄn Р”вЂР±В»С“ biбєїt nhГ  mГ¬nh nГЄn chб»Ќn mбє«u tủ bбєїp nГ o, cГІn cбє§n lб»±a chб»Ќn phong cГЎc nГ o cho cДѓn bбєїp. Vб»›i mбє«u tủ bбєїp bбєЎn Р”вЂР“Р€ lб»±a chб»Ќn thГ¬ phong cГЎch nГ o Р”вЂР±В»С“ phР“в„– hб»Јp vб»›i khР“ТвЂng gian sР±В»вЂng nhГ  mГ¬nh nhР±С”Тђt?

CГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp bбє±ng gб»— mang phong cГЎch hiện Р”вЂР±С”РЋiР’В 

Hбє§u hбєїt cГЎc gia Р”вЂР“В¬nh hiện nay Р”вЂР±В»Рѓu lб»±a chб»Ќn phong cГЎch cho cДѓn nhГ  theo phong cГЎch hiện Р”вЂР±С”РЋi do tГ­nh tiện dР±В»Тђng vГ  sб»± thoбєЈi mГЎi khi dР“в„–ng.

Kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p mang phong cГЎch cб»• Р”вЂiб»ѓn

MР±В»в„ўt sỆgia Р”вЂР“В¬nh tбєЎo phong cГЎch hay cГі sб»± yГЄu thГ­ch Р”вЂР±С”В·c biệt nГЄn lб»±a chб»Ќn phong cГЎch cб»• Р”вЂiб»ѓn cho toГ n bР±В»в„ў ngР“ТвЂi nhГ  thГ¬ cДѓn bбєїp cЕ©ng cбє§n Р”вЂР–°б»Јc thiбєїt kбєї theo mР±В»в„ўt phong cГЎch tЖ°ЖЎng tб»±. Дђб»ѓ tбєЎo nГЄn mР±В»в„ўt cДѓn bбєїp mang phong cГЎch cб»• Р”вЂiб»ѓn khГЎ khГі, cбє§n nhб»Їng thб»Ј tay nghб»Ѓ cao, bб»џi yГЄu cбє§u vб»Ѓ tГ­nh thбє©m mР±В»в„–, tГ­nh nghệ thuбє­t vГ  yбєїu tỆtinh xбєЈo của tủ bбєїp cб»• Р”вЂiб»ѓn rР±С”Тђt cao.

Kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p mang phong cГЎch tГўn cб»• Р”вЂiб»ѓn

BГЄn caРњР€nh phong caР СљР С“ch cР“ТвЂР СљРІР‚В° Р”вЂiГЄМ‰n Р”вЂР–°ЖЎМЈc thiРњР‚ phong caР СљР С“ch baР СљР С“n cР“ТвЂР СљРІР‚В° Р”вЂiГЄМ‰n cuРњС“ng mang gu thГўМ‰m myРњС“ ГўМЃn tЖ°ЖЎМЈng. PhР“в„– hб»Јp vб»›i nhб»Їng ngЖ°ЖЎМЂi Р–В°a thiР СљР С“ch sб»± laРњС“ng maРњР€n, mГЄМЂm maРњР€i vaРњР‚ sang troРњР€ng trong phong caР СљР С“ch cР“ТвЂР СљРІР‚В° Р”вЂiГЄМ‰n nhб»Їng vбє«n cГі nhб»Їng neР СљР С“t nДѓng Р”вЂР“ТвЂР СљР в‚¬ng Р”вЂР±В»С“ phuРњР‚ hР–РЋРњР€p vР–РЋРњРѓi cuР“ТвЂР СљР в‚¬c sР“ТвЂР СљР С“ng hiГЄМЈn Р”вЂaРњР€i hР–РЋn.

NhР–В°ng Р”вЂР±С”В·c Р”вЂiб»ѓm nГЄn cГі của hбє§u hбєїt cГЎc mбє«u tủ bбєїp

TГ­nh thбє©m mб»№

ГЃnh sГЎng: Tбє­n dР±В»Тђng ГЎnh sГЎng tб»± nhiГЄn mР±В»в„ўt cГЎch tР±В»вЂi Р”вЂa vб»«a tР±В»вЂt cho sб»©c khб»Џe ngЖ°б»ќi sб»­ dР±В»Тђng lбєЎi giГєp cДѓn bбєїp thГЄm phбє§n lung linh. Tuy nhiГЄn khР“ТвЂng phбєЈi cДѓn bбєїp nГ o cЕ©ng cГі ГЎnh sГЎng Р”вЂР±В»С“ tбє­n dР±В»Тђng, nhР±С”Тђt lГ  Р”вЂР±В»вЂi vб»›i nhГ  phỆbР±В»вЂn phГ­a Р”вЂР±В»Рѓu lГ  nhб»Їng tГІa nhГ  cao chб»Ќc trб»ќi. Vбє­y cДѓn bбєїp cбє§n lбєЇp thГЄm Р”вЂР“РЃn chiбєїu tб»« trГЄn cao ( cГі thб»ѓ gбєЇn vГ o trбє§n), Р”вЂiб»Ѓu nГ y sбєЅ giГєp

TбєЎo Р”вЂiб»ѓm nhР±С”Тђn: TР“в„–y theo mбє«u tủ bбєїp mГ¬nh chб»Ќn Р”вЂР“Р€ tбєЎo Р”вЂР–°б»Јc Р”вЂiб»ѓm nhР±С”Тђn hay phong cГЎch riГЄng chР–В°a Р”вЂР±В»С“ lб»±a chб»Ќn nhб»Їng phР±В»Тђ kiện trang trГ­ cho phР“в„– hб»Јp.

Sự tiện dụng

SбєЇp xбєїp cГЎc khu vб»±c hб»Јp lГЅ

Tбє­n dР±В»Тђng tР±В»вЂi Р–В°u diện tГ­ch

GiбєЈm tР±В»вЂi Р”вЂa nДѓng lЖ°б»Јng cбє§n cho lГ m bбєїp

Có thể dễ dàng sử dụng

CГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp Р”вЂР±С”в„–p khiбєїn chб»‹ em khР“ТвЂng thб»ѓ chР±В»вЂi tб»«CбєЈ gia Р”вЂР“В¬nh Р±С”Тђm ГЎp khi cР“в„–ng vГ o bбєїp

DР“в„– bбєЎn lб»±a chб»Ќn bР±С”Тђt cб»© mбє«u nГ o trong cГЎc kiб»ѓu tủ bбєїp trГЄn thГ¬ Avy Interior vбє«n luР“ТвЂn trau chuР±В»вЂt tб»«ng chi tiбєїt. LiГЄn hệ ngay Р”вЂР±В»С“ Р”вЂР–°б»Јc tР–В° vР±С”Тђn cГЎc giбєЈi phГЎp hoГ n hбєЈo cho cДѓn bбєїp xinh nhГ  mГ¬nh!

AVY INTERIOR
Showroom: 22 Trần Duy Hưng , Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
TelР’В : +84 42 22 11 123
Website:Р’В http://avyinterior.com
Email: customerservice@avyinterior.com